5 Women that inspire me

By Just Ajda - 8.3.18

women-who-inspire-me

Mami / My mom
Prva ženska, ki mi pride na misel ob vprašanju, kdo te navdihuje, je seveda moja mami. Ženska, ki me je vzgojila, ženska, ki me je naučila, da te tudi ovire ne smejo ustavit. Ženska, ki se je težki bolezni navkljub odločila, da bo živela kvalitetno življenje, skoraj kot da bi bila brez bolezni. Ženska, ki se je po robu postavila vsem zdravnikom in mnenjem in se odločila zame. 
Naučila me je, da se pred ovira ne smeš ustavit ampak se samo malo prilagodit, zaovinkat in gremo dalje!
The first woman I think of when asked what inspires me is, of course, my mother. The woman that raised me, the woman that though me that obsticles shouldn't stop you. The woman that decided, despite her severe ilness, that she will live a life of quality almost as if the illness wasn't there.
 She taught me not to stop infront of the obstacles but rather to adjust, go around it and go forward!

Kaja
Kaja je od vseh mojih prijateljic oseba, s katero sem prijateljica najdlje časa. Včasih sva skupaj preživeli cele dneve (in noči), zdaj se pa na žalost vidiva 2-3x na leto. Je moj velik navdih, saj mi vsakič znova pokaže, kako velika je lahko materinska ljubezen(mladim letom navkljub). Kaja ima namreč tri otroke. Najstarejšo lepotičko in dva mala razbojnika, dvojčka. Občudujem jo, kako zvozi vse, se razdaja svojim otrokom in za njih naredi vse. Občudujem njeno spremembo iz žurerke v mamico in ponosna sem, da ji lahko rečem prijateljica. 
Naučila me je, da je materinska ljubezen največja sila na svetu in da mami za otroke ni težko narediti nič.
Kaja is my longest friend that I still hang out with. We used to spend all days (and nights) together, but now, unfortunatelly, we see each other 2-3 times a year. She is a great inspiration for me, she shows me again and again how big motherly love is (despite young age). Kaja has three kids. The oldest beauty and two little monkeys, twins. I admire the way she manages everything, gives herself to her children and does everything for them. I admire her change, from a big party girl to a mommy and I am proud to call her my friend! 
She taught me that mother's love is the greatest force in the entire world and that there's nothing a mother wouldn't do for her children.

Tatjana
Tatjana je ženska, ki jo občudujem vsak dan znova. Gospa je stara preko 50let in se že ogromno časa bojuje. S težko in zahrbtno boleznijo, ki ji vsakodnevno nalaga bolečine. Pa se ne da. Ne ustavi je nihče. Ona dela. Dela okoli hiše, barva, prenavlja, popravlja. Ona je v pogonu skorajda 24 ur na dan. Kuha, pere, pospravlja, čuva vnuke, ona dela vse! In zato ima moje neizmerno občudovanje. 
Naučila me je delavnosti, tudi ko ni vse rožnato.
Tatjana is a woman I admire every day, again and again. This lady is over 50 years old and she fights her battle for a long time now. She fights with a hard and severe illness that gives her only pay, every day. But she doesn't give up. Nobody can stop her. She works. Around the house, paints, renovates, fixes. She is working almost 24 hours a day. Cooking, cleaning, tidying, babysitting her grandchildren, she does it all! And has my outmost admiration. 
She taught me to work hard even when everything isn't peachy and great.


Jana
Sošolka, ki nas je vse navduševala s svojo pridnostjo in vnemo. Njeni zvezki so bili zmeraj lepi, vse naloge narejene, učenje opravljeno. In čeprav je bila takrat kar malo jezna name, saj jaz pri pouku nisem pisala, temveč poslušala in se tako učila, vem, da je bil njen način pravi zanjo. Zdaj živi v Parizu. S super službo, v Parizu. V Slovenijo pride parkrat na leto. In res jo občudujem. Uredila si je življenje, stran od družine, stran od vseh (starih) prijateljev, začela na novo. 
Naučila me je, da čeprav so začetki težki, je življenje lepo kjerkoli si in s komerkoli si, sam si ustvarjaš lepoto!

My classmate that we were all inspired by how organised and eagerness. Her notebooks were always pretty, all homework completed, studying done. I know she was sometimes angry with me, because I never wrote stuff down but I rather listened and learned that way, I know her way was the right one for her. She lives in Paris now. With a great job there. She comes to Slovenia a few times a year. And I really admire her. She made a new life, away from her family, away from all of her (old) friends, started a new life. 
She taught me that even at the beginning it might be hard, wherever and whomever you are with, you make your own beauty.


Nina
Nina je znanka. Ki je ne poznam zelo dobro. Poznam pa njeno življensko zgodbo. Nina se je v mladih letih odločila potovati po svetu. Z nahrbtnikom in štopanjem. In je prepotovala svet. Videla in doživela je ogromno lepega, vmes pa so jo tudi parkrat oropali, bila pa je tudi posiljena. Ko si jo vprašal, kako je preživela, je odgovorila: "Probala sem uživat.". Ker se je odločila, da ji negativne izkušnje ne bodo pokvarile tistih, lepih. 
Naučila me je, da so v življenju pomembne pozitivne stvari, negativne pa je treba dat v preteklost in jih prebolet.
Nina is an acquaintance of mine. I don't know her so well. But I do know her story. One day, when she was younger, she decided she wants to travel around the world. With a backpack, hitchhiking. And she did it, travel the world. She saw and experience a lot. She was also robben a few times and she was also raped. When you asked her how was it and how she made it trough, she simply said: "I tried to enjoy myself.". Because she has decided she won't let the negative experience ruin the good ones.
She taught me that in life positive aspects are important and you need to put negative in the past and get over them.

Verjetno si opazila, da so na mojem seznamu samo "običajne" ženske. Svoj navdih in zgled namreč črpam iz ljudi okoli sebe in tistih, ki jih poznam. Vesela pa bom, če mi zaupaš, kdo in zakaj pa navdihuje tebe!
You probably noticed there are only "ordinary" women on my list. I like to look up to and find my inspiration in people around me and those I know. And I will be super glad if you'll let me know who and why inspires you!

Xoxo, A.

  • Share:

You Might Also Like

0 komentarji

Each and every comment is appreciated and read =) Spam links will be deleted.
Xoxo, A.

INSTAGRAM